Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Aldous Huxley

Sentencje w bazie Gavagai:

Ye shall know the truth, and the truth shall make you mad.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Most human beings have an almost infinite capacity for taking things for granted.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Several excuses are always less convincing than one.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Ten cytat ma więcej niż dwa języki

Im więcej człowiek wie o sobie w kontekście wielości doświadczeń, tym większa jego szansa by nieoczekiwanie, pewnego pięknego poranka, móc zdać sobie sprawę z tego, kim on w istocie jest – czy raczej Kim (wielka litera) „on” (w cudzysłowie) w Istocie (wielka litera) Jest (wielka litera).

The more a man knows about himself in relation to every kind of experience, the greater his chance of suddenly, one fine morning, realizing who in fact he is -- or rather Who (capital W) in Fact (capital F) "he" (between quotation marks) Is (capital I).

人更了解他與所有經驗的羈絆,更有機會地,突然在一個涼爽的清晨,確實了解他的存在 –- 也可說,「確實」「了解」他的「存在」。

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Like every man of sense and good feeling, I abominate work.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

I am ignorant and impotent and yet, somehow or other, here I am unhappy, no doubt, profoundly dissatisfied . . . In spite of everything I survive.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

They intoxicate themselves with work so they won't see how they really are.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Przeważająca większość ludzi podróżuje wyłącznie dlatego, że ich sąsiedzi podróżują.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 1

Children are remarkable for their . . . intolerance of shams, the clarity and ruthlessness of their vision.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

I am ignorant and impotent and yet, somehow or other, here I am unhappy, no doubt, profoundly dissatisfied . . . In spite of everything I survive.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

There's only one corner of the universe you can be certain of improving and that's your own self.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

There is no substitute for talent. Industry and all the virtues are of no avail.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Facts do not cease to exist because they are ignored.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Words form the thread on which we string our experiences.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Art is one of the means whereby man seeks to redeem a life which is experienced as chaotic, senseless, and largely evil.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Technological progress has merely provided us with more efficient means for going backwards.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Consistency is contrary to nature, contrary to life. The only completely consistent people are dead.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Experience is not what happens to you, it is what you do with what happens to you.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

The older dictators fell because they could never supply their subjects with enough bread, enough circuses, enough miracles and mysteries. Nor did they posses a really effective system of mind-manipulation. Under a scientific dictat

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Reality, however utopian, is something from which people feel the need of taking pretty frequent holidays.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Finding bad reasons for what one believes for other bad reasons - that's philosophy.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: -

Milosc, Radosc i Pokoj - oto sa owoce ducha, ktory jest wasza, a takze i swiata trescia istotna. Love, Joy and Peace - there are the fruits of the spirit that is your essence and the essence of the world. L'amour, la Joie et la Paix - ce sont les fruits de l'esprit qui est votre l'essentiel et celui du Monde entier.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 3

Amerykanie są narodem, który zbudzić można jedynie trzykrotnym kopaniem w drzwi; ale potem już nie mogą zasnąć.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 3

Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę jedynie zmieniać samego siebie.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 3

Z historią to jak z pasztetem mięsnym: nie należy się przyglądać, jak się go przyrządza.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 3

I was not looking now at an unusual flower arrangement. I was seeing what Adam had seen on the morning of his creation - the miracle, moment by moment, of naked existence.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 4

Of course the Dharma-body of the Buddha was the hedge at the bottom of the garden. At the same time, and no less obviously, it was these flowers, it was anything that I - or rather the blessed Not-I - cared to look at.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 4

Aby zostać wytrząśniętym z kolein zwykłej percepcji, aby pokazać się przez kilka ponadczasowych godzin w zewnętrznym i wewnętrznym świecie, nie tak, jak się wydaje zwierzęciu mającym obsesję na punkcie słów i pojęć, ale jak są one postrzegane bezpośrednio i bezwarunkowo, przez Umysł. Duży - jest to doświadczenie nieocenionej wartości dla wszystkich.

To be shaken out of the ruts of ordinary perception, to be shown for a few timeless hours the outer and the inner world, not as they appear to an animal obsessed with words and notions, but as they are apprehended directly and unconditionally, by Mind Large – this is an experience of inestimable value to everyone.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 9

The charm of history and its enigmatic lesson consist in the fact that, from age to age, nothing changes and yet everything is completely different.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 2

Czym potężniejszy umysł, tym bardziej skłania się ku religii samotności.

The more powerful and original a mind, the more it will incline towards the religion of solitude.

Aldous Huxley Zobacz Głębia: 7

Omówienia dzieł 0

Opracowanie dorobku

(brak opracowania dorobku)

Fragmenty dzieł autora: 0

(brak fragmentów)

Nota biograficzna

Dzieła opracowane:

Dzieła pozostałe: aaa

Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)