Gavagai.pl ma budzić. Ma inspirować. Właściwe słowo we właściwej chwili może zmienić świat 一
umysłemrękami gotowego na te słowa człowieka.

Co widzisz

Sentencje

Znalazłeś 8 sentencji.
Ludzie potrzebują ciężkich czasów i uciemiężenia aby rozwinąć psychiczne muskuły.
Frank Herbert

Okoliczności: Dune

Brak siły woli przyczynił się do większej ilości porażek niż brak inteligencji czy umiejętności.
Flower A. Newhouse
Nie módl się o łatwiejsze życie, módl się o to by być silniejszym człowiekiem.
Phillips Brooks
Men argue, nature acts.
Wolter Francis M. Voltaire
Kto nie może być posłuszny samemu sobie, będzie przyjmować rozkazy. Taka jest natura żywych stworzeń.
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Fizyka bada zasadniczą naturę świata, a biologia opisuje lokalny wyjątek guz. Psychologia, psychologia człowieka, opisuje wyjątek na wyjątku.
Willard Van Orman Quine
Naród lub cywilizacja, która produkuje miękkich mężczyzn kupuje własną duchową śmierć na raty.
Martin Luther King, Jr.
Nie ma znaczenia, co mówi prasa. Nie ma znaczenia, co mówią politycy i tłumy. Nie ma znaczenia, czy cały kraj uzna, że coś złego jest czymś słusznym. Naród ten opierał się przede wszystkim na jednej zasadzie: wymogu, byśmy bronili tego, w co wierzymy, bez względu na szanse czy konsekwencje. Kiedy tłum i prasa albo cały świat każą ci się przesunąć, twoim zadaniem jest wrosnąć w ziemię niczym drzewo obok rzeki prawdy i powiedzieć całemu światu „Nie, to ty się przesuń.”
(Bez rodowodu)
Sztuka wojny, 36 forteli, Sun Tzu, historia Chin, kultura chińska, piękne opowieści, pięken sentencje, najlepsze tłumaczenie Sztuka wojny (The Art of War)